2. 6.   Ne   7. neděle velikonoční
3. 6.    Po   Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
5. 6.   St    Slavnost Posvěcení husovického kostela
9. 6.   Ne   Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • Ve středu 5. června bude díky slavnosti Posvěcení husovického kostela večerní mše sv. v 18 hod. v kostele.
 • Pátek bude první v měsíci s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • V sobotu 8. června proběhne duchovní obnova farnosti. Začátek bude v 17 hod. v kostele. Program – modlitba, přednáška (br. Didak), adorace. Zakončení v 19 hod.
  Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého začne ve 21 hod.
  Mše sv. v 18 hod. nebude.
 • V pondělí 17. června v 19 hod. zde bude varhanní koncert žáků ZUŠ ze Smetanovy ulice.
 • Husovická krojovaná pouť se uskuteční v sobotu 22. června. Poutní mše sv. bude v 10 hod., po ní bude následovat krojovaný průvod Husovicemi s dechovou hudbou. Odpolední program začne ve 14 hod., všichni jste srdečně zváni!
 • V sobotu 7. září se uskuteční farní pouť do Hájku u Prahy. Již nyní je objednaný autobus. Prosíme zájemce, aby se během června zapsali do formuláře připraveného v sakristii a zároveň zaplatili příspěvek 400 Kč.
 • Taktéž je objednaný autobus na jáhenské svěcení bratří  Kapistrána a Šimona, které bude 5. října v Praze. Je možné se už též přihlásit v sakristii zapsáním se do formuláře a zaplacením částky 400 Kč.
Kategorie: Ohlášky