19. 5.    Ne    5. neděle velikonoční
20. 5.    Po     Svátek sv. Bernardina ze Sieny, kněze
21. 5.    Út      Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály
24. 5.    Pá     Svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi
26. 5.   Ne     6. neděle velikonoční

  • Příští neděli bude peněžní sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
  • V úterý (21. května) nebude výuka náboženství na ZŠ Zemědělská.
  • V úterý (21. května) v 17 hod. bude v kostele smírná pobožnost růžencového společenství.
  • Ve čtvrtek (23. května) v 18:40 jste srdečně zváni do kostela na moderovanou adoraci na téma „Já jsem chléb života“.
  • V pátek (24. května) proběhne Noc kostelů, do které je zapojena i naše farnost. Po mši sv. mohou v sakristii na sebe nechat kontakt dobrovolníci, kteří by rádi pomohli s jejím organizováním.
  • V neděli (26. května) při mši sv. v 10 hod. přistoupí k prvnímu sv. přijímání jedenáct dětí z naší farnosti. Pamatujme na ně v modlitbě.
  • Zveme všechny děti od 8 do 12 let v termínu 31. 5. – 2. 6. na víkendovku do Moravské Třebové. Přihlášky na faře nebo v sakristii. Přihlašování je možné do pondělí 27. května.
  • Dětský tábor Kolpingovy rodiny Soběšice se bude konat ve dnech 13. – 20. července opět v krásném prostředí táborové základny ASGARD u rybníka Březina u obce Roseč v okrese Jindřichův Hradec. K duchovnímu doprovázení tam bude přítomen o. Ignác. Přihlásit se můžete v sakristii.
  • Velký dík patří vám, kteří jste se zúčastnili pátečního úklidu kostela. Opět se podařilo zvládnout velký kus práce. Pán Bůh vám odplať!
Kategorie: Ohlášky