12. 5.   Ne    4. neděle velikonoční
14. 5.    Út    Svátek sv. Matěje, apoštola
15. 5.    St    Památka sv. Markéty z Cortony, kajícnice
16. 5.    Čt    Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
17. 5.    Pá    Památka sv. Paskala Baylóna, řeholníka
18. 5.    So    Památka sv. Felixe z Cantalice, řeholníka
19. 5.   Ne    5. neděle velikonoční

  • Úterý 14. května je adorační den naší farnosti, zároveň je dnem, kdy vytváříme modlitební most s bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Od 15 do 18 hod. bude v kostele možnost adorace. Pro vás, kteří nebudete mít možnost navštívit kostel, jsme připravili lístečky s modlitbou za kněžský seminář, kterou si můžete rozebrat a pomodlit se ji doma nebo kdekoli jinde ve chvíli, kdy se vám naskytne příležitost. Prosme upřímně za ty, které si Pán povolal na svou vinici, prosme i za další nová povolání.
  • V úterý 14. května nebude náboženství na ZŠ Zemědělská.
  • Příprava na biřmování a ke křtu pro dospělé začne ve středu 15. května v 18:30 hod. na faře. Vede br. Didak.
  • V pátek 17. května od 16 hod. do mše sv. a následně po mši sv. proběhne úklid kostela na Noc kostelů, která proběhne 24. května. Prosíme o pomoc.
  • V neděli 19. května proběhne během mší sbírka na charitativní účely.
  • Zveme všechny děti od 8 do 12 let v termínu 31. 5. – 2. 6. na víkendovku do Moravské Třebové. Přihlášky na faře nebo v sakristii.
  • Po mši sv. mohou v sakristii na sebe nechat kontakt dobrovolníci, kteří by rádi pomohli s organizováním noci kostelů.

 

Kategorie: Ohlášky