V rámci spolča bude příprava na biřmování pro mladé do 20 let. První setkání ve středu
3. 10. v 18 hod.

Kategorie: Mládež