1. 8. Ne 21. neděle v mezidobí
  2. 8. Po Památka sv. Moniky
  3. 8. Út Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
  4. 8. St Památka Umučení sv. Jana Křtitele 
  5. 9. Ne 22. neděle v mezidobí ranní mše sv. bude z organizačních důvodů sloužena na faře v přízemí ve zpěvárně. Není tam mnoho místa – něco přes 30 lidí – tak pokud je to možné, přijďte někteří na desátou, která bude již zde v orlovně. V Soběšicích budou mimořádně dvě mše svaté: pravidelná v 8:45 hod, a v 10:30 hod bude mimořádná mše sv. s udělováním svátosti biřmování našim devíti farníkům. Bude ji celebrovat otec biskup Pavel Konzbul. Původně měla být tato mše sv. v 10 hod v našem kostele, ale protože kostel je uzavřen, byla po dohodě s biskupstvím přeložena do Soběšic. Kaple v Soběšicích není velká, počítáme, že biřmovanci se svými rodiči a příbuznými v podstatě obsadí lavice, takže dále tam bude už jen málo volných míst. Pokud se budete chtít té mše sv. účastnit, pak s tím, prosím, počítejte, že nejspíš budete stát.
  • V pondělí v 19 hod bude na faře setkání farní rady.
  • Autobusy na pouť do Hájku a do Vídně jsou již obsazeny.

 

 

Kategorie: Ohlášky